GujaratGovtJobLatest Jobs

SBI ક્લાર્ક ભરતી 2022: 5000+ જગ્યાઓ, સ્નાતક ઉમેદવારો માટે બેંક નોકરીઓ

Join WhatsApp Group  Join Now
 
Join Telegram Channel  Join Now
Join WhatsApp Group  Join Now
 
Join Telegram Channel  Join Now

SBI ક્લાર્ક ભરતી 2022: સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) એ ક્લેરિકલ કેડરમાં જુનિયર એસોસિયેટની 5,000+ ખાલી જગ્યાઓ પર ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજીઓ આમંત્રિત કરી છે. સ્નાતક ઉમેદવારો માટે બેંક નોકરીઓ. લાયકાત, પગાર ધોરણ, ઉંમર મર્યાદા, સૂચના વગરે માહિતી નીચે આપેલ છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો SBI કારકિર્દી પોર્ટલ sbi.co.in/web/careers પર 7 થી 27 સપ્ટેમ્બર સુધી અરજી કરી શકે છે.

SBI ક્લાર્ક ભરતી 2022

સૂચના SBI ક્લાર્ક ભરતી 2022: 5000+ જગ્યાઓ, સ્નાતક ઉમેદવારો માટે બેંક નોકરીઓ
પોસ્ટનું નામ ક્લાર્ક
કુલ જગ્યા 5000+ પોસ્ટ
જાહેરાત નં. CRPD/CR/2022-23/15
લાયકાત ગ્રેજ્યુએટ
ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની શરૂઆતની તારીખ સપ્ટેમ્બર 07, 2022
ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ સપ્ટેમ્બર 27, 2022
દેશ ભારત
સત્તાવાર સાઇટ sbi.co.in

Eligibility Criteria: for SBI Clerk Recruitment 2022:

શૈક્ષણિક લાયકાત:

માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી કોઈપણ વિદ્યાશાખામાં સ્નાતક અથવા કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત કોઈપણ સમકક્ષ લાયકાત. ઇન્ટિગ્રેટેડ ડ્યુઅલ ડિગ્રી (IDD) પ્રમાણપત્ર ધરાવતા ઉમેદવારોએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે IDD પાસ કરવાની તારીખ 30.11.2022 અથવા તે પહેલાંની છે.

જેઓ તેમના સ્નાતકના અંતિમ વર્ષ/સેમેસ્ટરમાં છે તેઓ પણ આ શરતને આધીન અસ્થાયી રૂપે અરજી કરી શકે છે કે, જો કામચલાઉ રીતે પસંદ કરવામાં આવે, તો તેઓએ 30.11.2022ના રોજ અથવા તે પહેલાં ગ્રેજ્યુએશન પરીક્ષા પાસ કરી હોવાનો પુરાવો રજૂ કરવો પડશે.

ઉંમર મર્યાદા: (01.08.2022 ના રોજ)

01.08.2022 ના રોજ 20 વર્ષથી ઓછી અને 28 વર્ષથી વધુ નહીં, એટલે કે ઉમેદવારોનો જન્મ 02.08.1994 કરતાં પહેલાં થયો ન હોવો જોઈએ અને 01.08.2002 (બંને દિવસો સહિત) પછીનો જન્મ થયો નથી.

ઉપલી વય મર્યાદામાં છૂટછાટ:

કેટેગરી ઉંમર છૂટછાટ
SC/ ST 5 વર્ષ
OBC 3 વર્ષ
PWD (Gen/ EWS) 10 વર્ષ
PWD (SC/ ST) 15 વર્ષ
PWD (OBC) 13 વર્ષ
ભૂતપૂર્વ સૈનિકો/ અક્ષમ ભૂતપૂર્વ સૈનિકો સંરક્ષણ સેવાઓમાં આપવામાં આવેલ સેવાનો વાસ્તવિક સમગાળો + 3 વર્ષ, (SC/ST સાથે જોડાયેલા અપંગ ભૂતપૂર્વ સૈનિકો માટે 8 વર્ષ) મહત્તમને આધીન. 50 વર્ષની ઉંમર
વિધવાઓ, છૂટાછેડા લીધેલ મહિલાઓ અને ન્યાયિક રીતે તેમના પતિથી અલગ થયેલી અને પુનઃલગ્ન ન કરનાર મહિલાઓ 7 વર્ષ (સામાન્ય/EWS માટે 35 વર્ષની મહત્તમ વય મર્યાદાને આધીન, OBC માટે 38 વર્ષ અને SC/ST ઉમેદવારો માટે 40 વર્ષ)

પસંદગી પ્રક્રિયા:

પસંદગી પ્રક્રિયામાં ઓનલાઈન કસોટી (પ્રારંભિક અને મુખ્ય પરીક્ષા) અને નિર્દિષ્ટ પસંદ કરેલ સ્થાનિક ભાષાની કસોટીનો સમાવેશ થશે. મુખ્ય પરીક્ષામાં ઉમેદવારના પ્રદર્શનના આધારે કામચલાઉ પસંદગી કરવામાં આવશે. અંતિમ પસંદગી પોસ્ટ માટે યોગ્યતાની ચકાસણી અને જ્યાં લાગુ હોય ત્યાં સ્પષ્ટ પસંદ કરેલ સ્થાનિક ભાષાની કસોટીમાં લાયકાતને આધીન રહેશે.

અરજી ફી:

ઉમેદવારો (સામાન્ય/ઓબીસી/ઈડબ્લ્યુએસ)એ રૂ. 750ની ઓનલાઈન અરજી ફી ચૂકવવાની રહેશે.

SC/ ST/ PwBD/ ESM/DESM ઉમેદવારોને ફી ભરવાની નથી.

SBI ક્લાર્ક ભરતી 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

  • sbi.co.in ની મુલાકાત લો.
  • બીજું કેરિયર બટન પર ક્લિક કરો.
  • તે પછી SBI ક્લાર્ક ભરતી 2022 લિંક પસંદ કરો.
  • ન્યુ રજીસ્ટ્રેશન બટન પર ક્લિક કરો.
  • જરૂરી વિગતો આપો અને આગળ વધો.
  • ફોટો, સહી, પ્રમાણપત્ર અને અન્ય દસ્તાવેજો અપલોડ કરો.
  • છેલ્લે, તમારી નોંધણીની પુષ્ટિ કરવા માટે SBI ક્લાર્ક 2022 એપ્લિકેશન ફોર્મ ફી ચૂકવો.
  • Apply Link: https://sbi.co.in/web/careers/current-openings

SBI ક્લાર્ક ભરતી 2022 નોટિફિકેશન:

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં ક્લેરિકલ કેડરમાં જુનિયર એસોસિયેટ (ગ્રાહક સમર્થન અને વેચાણ) તરીકે નિમણૂક માટે પાત્ર ભારતીય નાગરિકો પાસેથી અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.  આ ભરતી પ્રોજેક્ટ હેઠળ ઉમેદવારો માત્ર એક જ વાર પરીક્ષા આપી શકે છે. ચોક્કસ રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશની ખાલી જગ્યાઓ માટે અરજી કરતા ઉમેદવારો, તે રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશની નિર્દિષ્ટ પસંદ કરેલ સ્થાનિક ભાષામાં નિપુણ (વાંચન, લેખન, બોલતા અને સમજણ) હોવા જોઈએ. અવ્ધુ માહિતી માટે સત્તાવાર સૂચના વાંચો.

SBI ક્લાર્ક ભરતી 2022 નોટિફિકેશન PDF 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button